!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkomna till vår hemsida!

Jönköpings Hantverks & Industriidkareförening är representant för hantverkets månghundraåriga kultur. Några av föreningens viktigaste uppgifter är att slå vakt om hantverkstraditionerna och att bereda marken för en levande och rik framtid. Föreningen är en sammanslutning av hantverkare i kommunen med syfte att främja hantverkets fortbestånd och utveckling.

Hantverksföreningen har anor från 27 juni 1847 då den första styrelsen konstituerade sig. Föreningen var aktiv under några år men verksamhetsmötena avtog och i slutet på 1860-talet så saknas noteringar om föreningens verksamhet.
19 november 1877 reorganiserades föreningen och en ny styrelse utsågs och har sedan dess haft en fungerande verksamhet.

Föreningen har som målsättning att inom Jönköpings kommun med omnejd verka för fri enskild företagsamhet grundad på fri marknadshushållning under socialt ansvar genom

att värna om småföretagen samt skapa förståelse för deras betydelse för ekonomi och sysselsättning inom föreningens verksamhetsområde.

att främja hantverket, yrkesutbildningen och yrkesskickligheten.

att verka för att föreningens medlemmar aktivt deltar i samhällsarbetet.

att verka för samförstånd och samarbete med andra organisationer inom föreningens verksamhetsområde.

att verka för att företag inom föreningens verksamhetsområde ansluts till föreningen.

att värna om småföretagen med speciell betoning på hantverksyrkena, yrkeskunnade och kvalitet.

att bevaka frågor av gemensamt intresse som direkt berör hantverks, service och småindustri, i nära samverkan med de olika yrkesorganisationerna, kommun och myndigheter.

att värna om utbildning i såväl skola som andra utbildningsalternativ för att säkra den praktiska kunskapens överlevnad. 

Föreningen är en ideell näringspolitisk förening och partipolitiskt obunden.